Setti Wessels Youtube and Vimeo

 

Translations of the documentary available Europe: English, Dutch, French (short film), German, Lithuanian, Spanish, Romanian, Russian and Asia: Chinese. Indonesian, Korean, Sinhalese, Thai, Vietnamese, Burmese

 

 

 

 

 

 

Sơ Phác về Bậc Thượng Nhân

 

 

Phim tài liệu: 1H43 

 

Việt Nam:  https://youtu.be/bAN_BMfBHJI

 

 

“Với lòng tri ân sâu sắc đến 

Đại Trưởng Lão Pa Auk Tawya Sayadaw Cao Thượng cho việc giảng dạyThanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga; không mệt mỏi với bàn tay mở…”

 

Trong Thiền Lâm Pa Auk ở Myanmar, hơn một nghìn 

hành giả trên khắp thế giới trước tiên được dạy 40 đề mục

thiền Định để có thể phân tích Danh và Sắc Siêu Lý (Nāma và Rūpa)

ở mức độ hạt hạ nguyên tử bằng “kinh nghiệm trực tiếp của chính mình”.

 

Kế đến hành giả tu tiến pháp Liên Quan Tương Sinh 

và Thiền Minh Sát (Vipassanā) như được mô tả trong 

“Thanh Tịnh Đạo” (Visuddhi Magga), một bộ tóm lược 

1500 tuổi kinh điển Pāḷi: di sản trí tuệ thực tiễn thâm sâu 

như nguyên thủy được dạy bởi Đức Phật Gotama. 

 

Đối với những ai đang tìm kiếm sự thật, đó có thể là 

một trải nghiệm thay đổi cuộc đời để tìm hiểu về “Ánh sáng trí tuệ”

sinh ra bởi tâm Định, được tìm thấy trong sắc ý vật - 

giác quan thứ sáu - được mô tả chi tiết.

 

Những thước phim hiếm hoi của Ngài Đại Trưởng Lão 

Pa Auk Tawya giải thích về Vipassanā và Liên Quan Tương Sinh 

bằng Anh ngữ, được minh họa bởi họa sĩ/kiến trúc sư (màu nước, 

hoạt hình) làm cho kiến thức vi diệu và thâm sâu này thật thú vị 

để xem ngay cả với những người không thực hành. 

 

 

Việt dịch: Nhóm Tâm Bình An: Sketch of an Excellent Man

© Bản quyền Setti Wessels   Quà Tặng Không Bán   Myanmar 2019

Để hỗ trợ pháp hành đã 2.500 năm vẫn còn được dạy ở Pa Auk. 

 

Pa Auk www.paaukforestmonastery.org ● Phim Tài liệu www.settiwessels.com

  

 

Setti Wessels Myanmar 2019

Phim Tài liệu: www.settiwessels.com

 

Pa Auk: www.paaukforestmonastery.com